środowisko naturalne

Odpowiedzialny rozwój

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego rozwoju i użytkowania Polonez Gate Resort. W naszym ośrodku będą wykorzystane najnowsze technologie w dziedzinie energii odnawialnej w celu utrzymania emisji dwutlenku węgla na możliwie najniższym poziomie. Zatrudnimy ekspertów, którzy zadbają o florę i faunę i dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie tej inwestycji na środowisko.

Zdajemy sobie sprawę, że ten rodzaj rozwoju inwestycji może nie być pozytywnie postrzegany przez wszystkich, bez względu na to, jak dużych starań dołożymy, aby dbać o środowisko i ekosystem. Uważamy, że korzyści wynikające z tej inwestycji znacznie przewyższą jej wszelkie negatywne oddziaływanie na środowisko.

W Polonez Gate wprowadzimy Plan Zarządzania Środowiskowego, który obejmuje zarządzanie emisją hałasu, sposoby obchodzenia się z florą i fauną, zużycie energii, sposoby radzenia sobie z odpadami, zarządzanie ruchem i inne stosowne działania spełniające najwyższe wymogi.

Zanieczyszczenie i hałas

Nie jest tajemnicą, że Motorsport jest istotną częścią Ośrodka Polonez Gate. Ludzie nie znający sportów motorowych są często uprzedzeni ze względu na hałas, pełno dymu z samochodów i wycieki ropy. Chcemy podkreślić, że mija się to z prawdą. Motorsport jest regulowany przez międzynarodowe władze sportów motorowych i zarówno samochody, jak i motocykle muszą, między innymi, przestrzegać rygorystycznych norm emisji hałasu oraz standardów emisji spalin.

Dostępny będzie monitoring hałasu, który mierzyć będzie poziom hałasu w całym ośrodku, a zwłaszcza wokół toru wyścigowego. Celem jest kontrolowanie maksymalnej głośności 55dB w ciągu dnia i 45dB w nocy, w najbliższej wiosce. Te poziomy hałasu są normalne dla poziomów z dróg i normalnych aktywności w zamieszkałych osiedlach. Jest to zgodne z wytycznymi normami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W dowolnym czasie każdy będzie mógł sprawdzić poziom hałasu na stronie internetowej Polonez Gate.

Mobilność i samochody przyszłości

Polonez Gate będzie na czele, jeśli chodzi o oferowanie urządzeń do rozwoju i testowania nowych technologii samochodowych. Będzie to miało na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, usprawnienia nowych technologii prowadzenia pojazdów i ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń.