środowisko naturalne

Odpowiedzialny rozwój

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego rozwoju i użytkowania Polonez Gate Resort. W naszym ośrodku będą wykorzystane najnowsze technologie w dziedzinie energii odnawialnej w celu utrzymania emisji dwutlenku węgla na możliwie najniższym poziomie. Zatrudnimy ekspertów, którzy opiekować się będą florą i fauną i w pełni zadbamy, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie tej inwestycji na środowisko.

Zdajemy sobie sprawę, że ten rodzaj rozwoju inwestycji może nie być pozytywnie postrzegany przez wszystkich, bez względu na to, jak dużych starań dołożymy, aby dbać o środowisko i ekosystem. Uważamy, że jakikolwiek negatywny wpływ zostanie znacznie przewyższony przez dobro, które ten projekt zrobi dla społeczeństwa jako całości.

W Polonez Gate wprowadzimy Plan Zarządzania Środowiskowego, który obejmuje zarządzanie emisją hałasu, sposoby obchodzenia się z florą i fauną, zużycie energii, sposoby radzenia sobie z odpadami, zarządzanie ruchem i inne stosowne działania spełniające najwyższe standardy.

Zanieczyszczenie i hałas

Nie jest tajemnicą, że Motorsport jest istotną częścią Polonez Gate Resort. Ludzie nie znający się na motorsporcie często są temu przeciwne ze względu na wrażenie, że jest głośno, samochody dymią i wszędzie rozlewają olej. Chcemy podkreślić, że mija się to z prawdą. Motorsport jest regulowany przez międzynarodowe władze sportów motorowych i zarówno samochody, jak i motocykle muszą, między innymi, przestrzegać rygorystycznych norm emisji hałasu oraz standardów emisji spalin i innych.

Dostępny będzie monitoring hałasu, który mierzyć będzie poziom hałasu w całym resorcie, a zwłaszcza wokół toru wyścigowego. Cel to kontrolowanie maksymalnej głośności 55dB w ciągu dnia i 45dB w nocy, w najbliższej wiosce. Te poziomy hałasu są normalnymi poziomami dla dróg i codziennych czynności w obszarach mieszkalnych. Jest to zgodne z wytycznymi normami zatwierdzonymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W dowolnym czasie każdy będzie mógł sprawdzić poziom hałasu na stronie internetowej Polonez Gate.

Mobilność i samochody przyszłości

Polonez Gate będzie na czele, jeśli chodzi o oferowanie udogodnień do rozwoju i testowania nowych technologii samochodowych. Będzie to miało na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, usprawnienia nowych technologii prowadzenia pojazdów i zrównoważony rozwój środowiska na przyszłość.

Motorsport zawsze był w czołówce w zakresie opracowywania nowych technologii, z których korzystają również kierowcy. Do czasu uruchomienia toru wyścigowego Polonez Gate wiele samochodów, w tym samochodów wyścigowych, będzie hybrydowych lub w pełni elektrycznych. Kilka międzynarodowych serii wyścigowych wprowadza już w roku 2019 samochody hybrydowe i w pełni elektryczne do wyścigów w różnych mistrzostwach. Ten trend jeszcze bardziej ograniczy hałas i emisję ze sportów motorowych.