co to jest Polonez Gate?

Klikaj na czerwone punkty, aby dowiedzieć się więcej...
Nowa działalność gospodarcza i korzyści ekonomiczne

Szacuje się, że przedsięwzięcie Polonez Gate będzie roczne generować ponad 500 mln PLN rocznie korzyści ekonomicznych dla lokalnej gospodarki w obszarze zatrudnienia, działalności handlowej w ośrodku, dostaw towarów i usług itp. Na terenie resortu będzie się znajdować centrum naukowo-inżynieryjne do badań, testów i rozwoju nowych technologii, szczególnie związane z mobilnością, a także w obszarze rozwoju autonomicznej metody prowadzenia pojazdów. Założenia te mają na celu postawienie Polski w światowej czołówce w tworzeniu nowych technologii. Turystyka będzie również istotną częścią działalności gospodarczej, ponieważ ośrodek może przyciągnąć odwiedzających gości z zagranicy. Stanie się miejscem docelowym dla podróżujących.

Zatrudnienie i nowe umiejętności
 

Zakładamy, że Polonez Gate Resort stworzy 1000 nowych miejsc pracy w ośrodku. Stanowiska pracy będą bardzo zróżnicowane i dotyczyć będą wielu dyscyplin począwszy od kierownictwa wyższego szczebla do hotelarstwa i personelu usług hotelowych, menadżera do organizacji wydarzeń masowych, inżynierów samochodowych, pracowników nauki, obsługi utrzymania porządku i wielu innych zawodów. Poprzez oferowanie nowych miejsc pracy przyczynimy się do powstrzymania emigracji do dużych miast, szczególnie młodych ludzi, którzy nie mogli znaleźć miejsca pracy lokalnie. Będziemy również wspierać szkolnictwo i podstawowe usługi dla gminy Staporków i terenów ościennych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
 

Jako Inwestorzy Polonez Gate, zobowiązujemy się do stosowania najwyższych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i, na przykład, stworzymy uczciwe warunki pracy, równość, przejrzystość oraz odpowiedzialne i dobre zarządzanie. Dotyczy to również zrównoważonego rozwoju, poszanowania systemu ekologicznego, współpracy z partnerami zewnętrznymi, sąsiadami i innymi interesariuszami. Dążymy do tego, aby Polonez Gate stał się centrum doskonałości prezentującej najlepsze praktyki, gdzie ustanawiamy standardy i na własnym przykładzie pokazujemy, w jaki sposób firmy powinny funkcjonować i poważnie podchodzić do korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.